รับมอบหน้ากากอนามัยผ้า

       วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด รับมอบหน้ากากอนามัยผ้า จากนายประดิษฐ ฮกทา ผู้อำนวยการสารพัดช่างตราด เพื่อนำไปมอบแก่พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดร่วมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มาติดต่องาน ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

91397102_1532807280204228_6390216402149572608_o

91383125_1532807270204229_7581054831528247296_o