รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเท้า จำนวน 1 เครื่อง

          วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.50 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นำโดย นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด รับมอบเครื่องกดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือด้วยเท้า จำนวน 1 เครื่อง จากนายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียว และคณะชมรมจิตอาสาสมาคมลูกจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

a001 a002