ร่วมงานวันครูจังหวัดตราด ครั้งที่ 63

            วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 67 รูป เนื่องในวันครู ประจำปี 2562 ณ พุทธมณฑลจังหวัดตราด และในเวลา 09.00 น. เข้าร่วมงานวันครูจังหวัดตราด ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 และออกหน่วยเคลื่อนที่ บริการ ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ – ปกติ และสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

001 002 004 005 006 007 008