ร่วมงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2564 ด้วยรูปแบบ New Normal

         วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมงานโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ) ประจำปี 2564 ด้วยรูปแบบ New Normal สังกัดสำนักงานเขตที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด โดยผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564

001 002 003 004 005 006 008 009 010 012 016