ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ประจำเดือน กับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

001 002 003 004