ร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

           ในวันเสาร์ ที่ 30 มิถุนายน 2561 เมื่อเวลา 09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการถนอมดวงตา รักษาหัวใจ เมื่อวัยเปลี่ยน และแจ้งรายชื่อสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่ถึงแก่กรรม ให้สมาชิกชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ทราบ ณ ครัวเข้าท่า จังหวัดตราด

01

02

03

04

05