ร่วมประชุมชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

                วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับทางชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องการระบุผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ณ ร้านอาหารเฟื่องฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดตราด

 

001 002 003 004