ร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ แด่ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ

               วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจาก นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบกระเช้าดอกไม้ แด่ นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมบัวเผื่อน โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

001 002 003 004