ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯลฯ

                   นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค ใส่ตู้แบ่งปันบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรจังหวัดตราดและสี่แยกถนนท่าเรือจ้าง เป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ประชาชนและนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

001

003

002

004

005

006

007