ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจ

             นายจำนง  เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ,นายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้กำลังใจและประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้สมาชิกและทายาททราบ

46516966_1141787445972882_2584051920993779712_n 46520683_1141787252639568_6393858195114164224_n 46747955_1141783719306588_5722183944913289216_n 46759348_1141787232639570_2603172531280019456_n 46772814_1141787422639551_7397230557676961792_n 46803622_1141783705973256_8332966346493001728_n 46829222_1141787209306239_3427007903591038976_n