ลงพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ช.พ.ค. -ช.พ.ส.

     วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ลงพื้นที่อำเภอเกาะช้าง เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่สมาชิกพึงได้รับ ณ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จังหวัดตราด

k003

K001 k002 k004