ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นายสำราญ ตติชรา ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ,นายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ลงพื้นที่เยี่ยมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้สมาชิกและทายาททราบ

   001 002 003 004 005 006 007