วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายยงยุทธ จินดาศิริอรุณ

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด วางพวงหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. นายยงยุทธ จินดาศิริอรุณ ณ วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) อำเภอเมือง จังหวัดตราด

IMG20170329120443 IMG20170329120605 IMG20170329125548