วางหรีดสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม

วางหรีดสมาชิก ช.พ.ค. ถึงแก่กรรม นางนวลพรรณ  คชรัตน์

IMG20161006120303 IMG20161006131104