วางหรีดเคารพศพมารดาเจ้าหน้าที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพนางซ่อนกลิ่น เข็มกายี มารดานางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2560 ณ วัดแหลมอวน อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด กำหนดฌาปนกิจศพ ในวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.

IMG20170621174216