วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. คุณครูบุษยา คณาญาติ

          นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและนางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ  ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด ขอแสดงความเสียใจกับทายาทของสมาชิกด้วยค่ะ

208712