วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. คุณแม่สมคิด สิงห์สุรพันธุ์

          วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค. คุณแม่สมคิด สิงห์สุรพันธุ์ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.00 น. ณ วัดธรรมาภิมุข (ไร่ป่า) อำเภอเมือง จังหวัดตราด กำหนดการฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 มาติกา-บังสุกุล เวลา 13.00 น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ

003 002 001