วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค.

นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายอนันต์ โกศาคาร ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด
2.นายพัฒนะ หาญพล ณ วัดดงกลาง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

012 013