วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. นางสุพัตรา พวงเกษ

                วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพและมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ส. นางสุพัตรา พวงเกษ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.30 น. ณ วัดบางปรือ อำเภอเมือง จังหวัดตราด กำหนดการฌาปนกิจ ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 มาติกา-บังสุกุล เวลา 12.30 น. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ

001 002 003