วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. คุณครูศิธร เจริญลาภ ข้าราชการครูบำนาญ สังกัด สพป.ตราด

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบหมายให้นางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค. คุณครูศิธร เจริญลาภ ข้าราชการครูบำนาญ สังกัด สพป.ตราด ตั้งศพสวดพระอภิธรรม วันที่ 6 – 8 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ วัดน้ำเชี่ยว (ศาลา2) อำเภอเมือง จังหวัดตราด กำหนดการฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 มาติกา-บังสุกุล เวลา 12.20 น.

# ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ #

001 002 003 004