วางหรีดเคารพศพและมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค.

   วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค. ผอ.ธีมาพร ศรีหะรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปร็ดใน สังกัด สพป.ตราด ตั้งศพสวดพระอภิธรรม วันที่ 24 – 27 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ วัดห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราด กำหนดการฌาปนกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 มาติกา-บังสุกุล เวลา 12.30 น.

# ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวสมาชิกด้วยค่ะ #

a00 a001 a002