วางหรีดเคารพศพ สมาชิก ช.พ.ส.

             นายจำนง  เหล่าคงธรรม  ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ วางหรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ส. นางเปี้ย  รัตนวงษ์    ณ วัดท่าพริก  อำเภอเมือง จังหวัดตราด

IMG20170913120257