วางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค. นางพิชญ์สินี เจียมสูงเนิน

ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จ.ตราด
วางหรีดเคารพสมาชิก ช.พ.ค. นางพิชญ์สินี เจียมสูงเนิน ณ วัดไทรทอง อ.เมือง จ.ตราด

IMG20170515120816