ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด

                  วันพุธ ที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด และสมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯ ร่วมกิจกรรม ร้อง เล่น เต้นรำ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และขอเชิญมาร่วมพบปะ พูดคุย ร้องเพลง เต้นรำ ได้ทุกวันพุธ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. มาร่วมสนุกกันนะคะ

174649 174651 174652 174654 S__15966210 S__15966211 S__15966212 S__15966213 S__15966214