ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด” ครั้งที่ 2/2562

           วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการ “ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด” ครั้งที่ 2/2562 และนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และคณะกรรมการศูนย์พิทักษ์ ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนายเศรษฐา เสนะวงศ์ ประธานศูนย์พิทักษ์ฯ ที่ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด 
“ศูนย์พิทักษ์ครูไทย” จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

001 002 003