สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตราดขอใช้สถานที่ในการจัดประชุม

        วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตราด ซึ่งขอใช้ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ในการจัดประชุมหารือหัวข้อราชการและงานต่างๆของสมาคม ฯ โดยมีนายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ตำแหน่ง อุปนายกคนที่ 2 ปฎิบัติหน้าที่แทนนายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตราด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ในครั้งนี้

197657428_1911602438991375_5909002171320286956_n 197864920_1911602535658032_6336704453042061650_n 198773409_1911602088991410_7078195024328182093_n