สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดกิจกรรม 5ส. BIG CLEANING DAY

สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด จัดกิจกรรม 5ส. BIG CLEANING DAY (สะสาง- สะดวก-สะอาด-สุขลักษณะ-สร้างนิสัย) ช่วยกันปรับปรงพัฒนา เพื่อให้มีความสะอาด เป็นระเบียบ บริเวณสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

IMG20170421102615 IMG20170421102353

IMG20170421102243

IMG20170421111538

IMG20170421102640