สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ต้อนรับผอ.สมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดคนใหม่

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ขอต้อนรับนายสมนึก แพทย์พิทักษ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยมีนายจำนง เหล่าคงธรรม อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด , นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ,ชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ,ศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด พร้อมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001 130752315_1775110275973926_6265239294045945982_o 131289114_1775113965973557_1417633552081371808_o 131301831_1775112319307055_32169847458727744_o