สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร ฯ จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ

     วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมกับ โรงพยาบาลศุภมิตร ฯ จัดกิจกรรมคัดกรองต้อกระจกผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการดูแลสุขภาพดวงตา ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สูงอายุ โดยให้บริการคัดกรองผู้ป่วยต้อกระจก ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และจะมาคัดกรองต้อกระจกตาอีกครั้ง ในวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 -13.00 น. ผู้สูงอายุที่สนใจสามารถเข้ารับการตรวจฟรี ได้ตามวันและเวลาที่กำหนด

18541 18542 18543 18544 18545 18546