สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ป้องกันโควิด-19

              วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานและดำเนินการตามมาตรการเพื่อยกระดับในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัส Covid – 19 โดยจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และบริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอดจนการจัดโต๊ะทำงานและการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก Social Distancing การเว้นระยะห่างทางสังคม และได้รับความอนุเคราะห์จากสมาคมตราดพุทธสงเคราะห์ (หน่วยกู้ภัยหลักเกาะ) ส่งทีมงานออกปฎิบัติการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันไวรัส Covid – 19 บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการทุกท่าน

90959772_1536489673169322_5243318769563992064_o 91157627_1536489956502627_2023937260168151040_o 91188272_1536488563169433_104113237070446592_o

91145376_1536489473169342_7842532818465849344_o

91091779_1536489973169292_6663588712602927104_o

91132705_1536490486502574_526920615236468736_o