สื่อ E-book หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี”

ด้วยสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  พ.ศ.  2558  เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมกับที่ประชุมผู้บริหารองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (ทอพ.) เช่นเดียวกับสำนักงาน คณะกรรมการ  สกสค.  ได้จัดทำหนังสือ  “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. จำนวน 1 เล่ม

หนังสือ “ด้วยแรงแห่งรักและภักดี” เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด  ความมุ่งมั่น  วิริยะอุตสาหะ  ความเสียสละของคนทำงาน “จิตอาสา” ที่มีตั้งแต่ข้าราชการ  ศิลปินผู้สร้างงานศิลปะ  ครู  นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชน  ที่ร่วมแรงร่วมใจกันในทุกกระบวนการของการก่อสร้างพระเมรุมาศ  แม้มีความยากลำบากเพียงไรก็ไม่่มีใครย่อท้อในการถวายงานครั้งสุดท้าย เพื่อส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัย ดังภาพถ่ายหนังสือดังกล่าว

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.  เห็นว่าเป็นหนังสือ ที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง จึงประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ทั่วประเทศตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบ เพื่อการศึกษาค้นคว้า หรืออันอาจเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นพลังสร้างสรรค์การประกอบหน้าที่ การงาน  และการช่วยเหลือสังคมประเทศชาติให้พัฒนาสถาพรต่อไป ด้วยความรักในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ  E- Book ได้ที่ http://thaimediafund.or.th/phramerumas/

img_home_banner

29356698_929457453895620_1556301053586996772_n 29386367_929457553895610_2245248971272865640_n 29468187_929457520562280_6681509592537842846_n 29342547_929457480562284_8115963767930768021_n