หรีดเคารพศพสมาชิก ช.พ.ค. คุณครูวิสูตร วิสุทธิศิริ

     วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ นำพวงหรีดเคารพศพพร้อมทั้งมอบเงินค่าจัดการศพ จำนวน 200,000.- บาท และเงินร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ สมาชิก ช.พ.ค. คุณครูวิสูตร วิสุทธิศิริ ตั้งศพสวดพระอภิธรรม วันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2564 เวลา 19.00 น. ณ วัดไผ่ล้อม (ศาลา3) ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด กำหนดการฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564 มาติกา-บังสุกุล เวลา 12.00 น.

 

a001 a002 a003 a004