ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

          วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ช.พ.ค. – ช.พ.ส. แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หน่วย สพม.17 เพื่อประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. และสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆที่สมาชิกพึงได้รับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม อ.เมือง จังหวัดตราด

a001 a002 a003 a004 a005