ออกเยี่ยมและออกนิเทศโครงการครูช่วยครู

          วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ,นายสำราญ ตติชรา ประธานพร้อมคณะทำงานและครูจิตอาสา และคณะนิเทศติดตาม ออกนิเทศติดตามผลตามโครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” นำของใช้จำเป็นในการดำรงชีพมอบให้แก่ครูที่ป่วยฯ

001 002 003 004 005