เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

   นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ประจำเดือน กับชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตราด

30726524_980348975450064_8094857684634828800_n 31084162_980349065450055_9218424857300041728_n 31124382_980350152116613_3979555308782485504_n 31144084_980348978783397_5830983060023148544_n