เลขาธิการคณะกรรมการ สสกค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

               นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการ สสกค. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยมีนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการ สพป.ตราด คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และคณะ

27336825_937558139729148_5785021657005169354_n 27337074_937558096395819_7810394186423498042_n 27459644_937557743062521_4276152523463571615_n 27459730_937557999729162_1757554208673457757_n 27544708_937558243062471_4412279309088295313_n 27545296_937558266395802_9030197697761874413_n