แบ่งปันเครื่องอุปโภคบริโภคใส่ตู้ “จวนปันสุข”

         วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด นำเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ อาทิเช่น ข้าวกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ปลากระป๋อง และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 แบ่งปันใส่ตู้ “จวนปันสุข” ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ภายใต้การริเริ่มโครงการของนายภิญโญ ประกอบพล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องจังหวัดตราดต่อไป

2394545

23944