โครงการครูช่วยครู กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

      วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด , นายสำราญ ตติชรา พร้อมคณะทำงาน คณะนิเทศและครูจิตอาสาตาม โครงการครูช่วยครู “กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้” ออกเยี่ยมและมอบของใช้จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่ คุณครูสมบูรณ์  ถนอมกุล

001 002 003 004