โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส Covid-19

       วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ร่วมกับศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด และคณะครูโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างฯ ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา Big Cleaning Day ป้องกันไวรัส Covid-19 บริเวณโดยรอบสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003 004 005 006 119597095_1694377757380512_3573105109939239779_o 119647928_1694379367380351_5135058017047320588_o 119789629_1694377874047167_6278149936296810007_o 119215583_1694381747380113_6624037633702669410_o 119706672_1694382104046744_8118675707654739283_o