โรงพยาบาลศุภมิตร ฯ ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกตา

               วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลศุภมิตร ฯ ออกหน่วยตรวจคัดกรองต้อกระจกตา ให้กับข้าราชการครู ตลอดจนประชาชนทั่วไป ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และจะมาคัดกรองต้อกระจกตาอีกครั้ง ในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจได้ตามวันที่กำหนด

IMG20180215134254

IMG20180215134244

IMG20180215134153

IMG20180215133033