นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมวางหรีดเคารพศพ
สมาชิก ช.พ.ส. นายอรุณ ณรงค์กิจโสภณ ณ วัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

IMG20171114124657