การประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด โดยมี นายชลิต เพชรรัตน์ ประธานกรรมการ นายสมเกียรติ นาคพงษ์ กรรมการ นายแสงไทย มีสุนทร กรรมการ นางอนัญญา นาวารักษ์ เลขานุการ เข้าประเมินนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จ.ตราด รอบระยะเวลาการปฎิบัติงาน 1 ปี

  26904625_929596997191929_940883787033364552_n26805073_929596713858624_838101703261169110_n 21687405_929597040525258_8894249740083243813_n27066857_929596967191932_6505098527552272217_n