นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และนายศรัญชัย หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมกับสมาชิกศูนย์ ฯ ทำกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เมื่อวันพุธ ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. และจะจัดกิจกรรมรวมตัวของสมาชิกศูนย์ ฯ พบปะพูดคุย ร้อง เล่น เต้น ขอเรียนเชิญ สมาชิกศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เวลา 13.00 น.

29541802_966751780143117_711496350113333549_n 29572608_966751763476452_7475658122962001393_n 29597453_966751760143119_5470840861913685956_n