กิจกรรมสมาชิกศูนย์ดูแลครูฯ จังหวัดตราด

วันพุธ ที่  18  กรกฎาคม  2561   เวลา 13.00 น.  นายศรัญชัย  หักกะยานนท์ ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด ร่วมกับสมาชิกศูนย์ดูแลครูฯ ทำกิจกรรม ร้อง เล่น เต้น  ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด 

ขอเรียนเชิญ…สมาชิกศูนย์ดูแลครู ฯ เข้าร่วมกิจกรรมได้  ทุกวันพุธของสัปดาห์  เวลา 13.00 น.

 

99254