ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561

วันศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 1/2561 การประชุมในครั้งนี้เป็นการชี้แจงผลการดำเนินงานต่างๆ ของสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ให้คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ชุดใหม่ ได้ทราบ โดยประกอบด้วย 
1. นายธนะชัย อุปริรัตน์ (รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด) ที่ปรึกษากรรมการ
2. นายประดิษฐ ฮกทา (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด) กรรมการ
3. นายจำเหลาะ ควรหา (ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด) กรรมการ
4. นายจำรัส สุขประเสริฐ (ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดตราด) กรรมการ
5. นายอำพล หันทยุง (ผู้อำนวยการ สพป. ตราด) กรรมการ โดยมอบหมายให้นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการ สพป. ตราด มาประชุมแทน
6. นายพิริยะ เอกปิยะกุล (ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดตราด) กรรมการ
7. น.ส.อภิรดี กรวยทรัพย์ (ผู้แทนผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด อปท. จังหวัดตราด) กรรมการ
8. นางทิพวัลย์ นิรันต์พานิช (นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ) กรรมการและเลขานุการ

40461395_1090695321082095_4229645542122061824_n

40381356_1090695424415418_1768461846508994560_n

40414365_1090695207748773_6257727733493661696_n

40414401_1090695187748775_9009457819128168448_n

40563159_1090695287748765_6154267481776062464_n