ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ (ระบบOTEP – KRS System)

            ในวันเสาร์ ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราดและพนักงานเจ้าหน้าที่     เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์การ (ระบบOTEP – KRS System) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร โดยนายเอกศักดิ์ คงตระกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้

IMG20180922085604

IMG20180922081736

IMG20180922081635

IMG20180922094647