หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

              สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยโรงพยาบาลครู กำหนดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการตรวจสุขภาพประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จังหวัดตราด ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการบริการตรวจสุขภาพได้ตามวันและเวลาดังกล่าว……สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด
โทร. 039 -520250 และ 062-6040639 ในวันและเวลาราชการ ขอบคุณค่ะ

591605075591605075

แบบ-A4-สกสค.-(ตรวจแบบพิเศษ)

แบบ-A4-สกสค.-(การเตรียมตัวก่อนการตรวจ)

แบบ-A4-สกสค.-(ขั้นตอนการตรวจ-11-ขั้นตอน)