ประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด

          วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด โดยมีนายชุมพร จันทสาร ประธานชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด ,นายสำราญ ตติชรา ประธานศูนย์ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดตราด และคณะกรรมการชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดตราด เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด

001 002 003 004