กิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลังวันทำความสะอาด”

กิจกรรม “Big Cleaning Day รวมพลังวันทำความสะอาด”

วันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยหลักปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อันจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ด้านการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่ ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด

001
002
159032160_1843163715835248_4972839856908408710_o
160015843_1843164215835198_5601321272544602506_o
005
004
006