ประชุมออนไลน์ผู้บริหารและผอ.สกสค.77 จังหวัด

          วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผู้บริหารและผอ.สกสค.77 จังหวัด เรื่องการตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็นclusterให้ครอบคลุมทั้งประเทศ รองรับเรื่องร้องทุกข์ #หนี้ครูช่วยดูแลยามฉุกเฉิน

17464 17465 17466 17467 17468