ประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2564

      วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม สำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มีรายละเอียดดังนี้
1.แจ้งการระบุผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.
2.แจ้งการขอดำรงสมาชิก ช.พ.ส. กรณีหย่า
3.แจ้งการสิ้นสุดสมาชิกภาพ ช.พ.ส.
4.พิจารณาการให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2564 จังหวัดละ 1 ทุน ๆ ละ 5,000.- บาท ซึ่งได้แก่นายภานุเดช พูลแก้ว นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 สังกัด สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ
ก่อนปิดการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดตราด มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 แด่ นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด และนายพิริยะ เอกปิยะกุล คณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด

 001 002 003 004 005 006 007 008 242793872_1994490734035878_7077547150265213793_n